Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang thăm Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Xin click vào hình để xem hình phóng to