cuộc sống và Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 thường niên - Năm C (Lm ĐTQ)

Chúng ta đang ở trong tháng 11, tháng Giáo hội muốn chúng ta hướng về đời sau, cụ thể là sự chết và bên kia sự chết là cuộc sống đời sau. Có cuộc sống đời sau hay không? Đó không phải là một câu hỏi dễ trả lời.

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 31 TN-C

Thật là một việc bất ngờ chưa bao giờ ông dám nghĩ tới. Ông chỉ muốn được nhìn xem Chúa. Vậy mà bây giờ Chúa lại bảo ông tụt xuống mau để đưa Chúa về nhà.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 31 TN-C (+video)

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu là một cuộc gặp gỡ giữa ân sủng và tội lỗi. Ân sủng như đỉnh núi cao, còn tội lỗi thì như đáy vực thẳm. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã đến để tìm kiếm những gì đã mất và Ngài đã tìm thấy Giakêu đang muốn thấy Ngài.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 31 thường niên - Năm C (Lm ĐTQ)

Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết ông Giakêu có đồng tiền vàng đó. Khi nghe tin Chúa Giêsu đến thành phố ông, "ông tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật Truyền Giáo - Năm C

Truyền giáo là làm một việc tương tự truyền thanh, truyền hình như cha vừa nói. Cha nói là giống như thôi chứ việc truyền giáo quan trọng hơn nhiều, hay hơn nhiều.

Suy niệm Lời Chúa: CN Truyền Giáo (+video)

Chúa Giêsu vẫn tự xưng mình là người do Chúa Cha sai. Hàng chục lần, Người đã sử dụng danh xưng này. Người "được sai đi để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó".

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 thường niên - Năm C - Chúa Nhật Truyền Giáo (Lm ĐTQ)

Hôm nay, ngày chúa nhật Truyền giáo, Hội Thánh muốn chúng ta suy nghĩ về việc đem Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô đến cho lương dân, để làm cho họ cũng trở nên môn đệ của Người.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm C

Giữa những thất bại, khổ đau, xin cho con vẫn một lòng cậy trông, tin tưởng và chỗi dậy trong tình thương cứu độ của Chúa.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 29 thường niên - Năm C (+video)

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã hứa rõ là Ngài sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng chắc chắn là theo đường lối của Chúa, chứ không phải theo ý muốn của chúng ta

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 29 thường niên - Năm C (Lm ĐTQ)

Cầu nguyện là một trong những yếu tố căn bản làm nên đời sống một người tín hữu. Bằng lời cầu nguyện, chúng  ta tuyên xưng đức tin và nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình.