Sống Lời Chúa

Được sống muôn đời

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 02/11/2016 (All day)
Thứ Tư sau Chúa nhật 31 Thường Niên C - Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời
Lời Chúa: 
Ga 6,37-40
"Những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết". (Ga 6,39)

Hãy nên Thánh

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 01/11/2016 (All day)
Thứ Ba tuần 31 mùa Thường Niên C - Lễ các Thánh Nam Nữ
Lời Chúa: 
Mt 5,1-12a
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (Mt 5,3)

Anh em hãy ra đi

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 18/10/2016 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 29 Thường Niên C - Lễ Thánh Luca, thánh sử - Lễ kính
Lời Chúa: 
Lc 10,1-9
Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. (Lc 10,3)

Anh em hãy ra đi

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 18/10/2016 (All day)
Lời Chúa: 
Lc 10,1-9
Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. (Lc 10,3)

Bác ái vô vị lợi

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 31/10/2016 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 31 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 14,12-14
Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù (Lc 14,13)

Con Người đến để tìm và cứu

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 30/10/2016 (All day)
Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên C
Lời Chúa: 
Lc 19, 1-10
"Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." (Lc 19,8)

Hãy ngồi chỗ cuối

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 29/10/2016 (All day)
Thứ Bảy Tuần thứ 30 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 14, 1.7-11
Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (Lc 14,11)

Tình yêu trên mọi lề luật

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 28/10/2016 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 30 Thường Niên C- T.Simon và Giuđa, tông đồ - Lễ Kính
Lời Chúa: 
Lc 14, 1-6
Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sabát? (Lc 14,5)

Đón nhận Đức Kitô

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 27/10/2016 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 30 Thường Niên C
Lời Chúa: 
Lc 13,31-35
Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! (Lc 13, 34)

Bàn tiệc Nước Trời

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 26/10/2016 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 30 Thường Niên C
Lời Chúa: 
Lc 13, 22-30
Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa (Lc 13, 29)