Sống Lời Chúa

Phục vụ

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 31/07/2017 (All day)
Thứ Hai tuần XVII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 20,20-28
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28)

Kiên trì cầu xin

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 30/07/2017 (All day)
Chúa Nhật tuần XVII mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
Lc 11,1-13
"Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho." (Lc 11,9-10)

Kiên nhẫn

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 29/07/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,24-30
"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt." (Mt 13,30)

Tôi đã trông thấy Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 28/07/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Ga 20,1-2.11-18
Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa," và bà kể lại những điều Người đã nói với bà (Ga 20,18)

Ơn hiểu biết

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 27/07/2017 (All day)
Thứ Năm tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,10-17
"Về phần các con, đã được cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết." (Mt 13,11)

Sinh hoa kết quả

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 26/07/2017 (All day)
Thứ Tư tuần XVI mùa Thường Niên - Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria
Lời Chúa: 
Mt 13,16-17
"Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe." (Mt 13,16)

Thực thi ý Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 25/07/2017 (All day)
Thứ Ba tuần XVI mùa Thường Niên - Ngày 25/7: Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Lời Chúa: 
Mt 20, 20-28
Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta..." (Mt 12,49)

Dấu chỉ

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 24/07/2017 (All day)
Thứ Hai tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,38-42
"Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào..." (Mt 12,39)

Tất cả là hồng ân

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 23/07/2017 (All day)
Chúa Nhật tuần XVI mùa Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 13, 24-43
"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt." (Mt 13,30)

Tôi đã trông thấy Chúa

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 22/07/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần XV mùa Thường Niên - Ngày 22/7: Thánh nữ Maria Mađalêna, lễ kính
Lời Chúa: 
Ga 20,1-2.11-18
Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa," và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)