Hoạt Động & Suy Tư

Chuỗi Kinh Kính Lòng Thương Xót

Chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót là lời kinh nối dài sự hiến dâng của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Đó là một lời kinh hiến tế, với những lời nguyện tắt giản dị, vừa đọc vừa lần theo tràng chuỗi Mân Côi.

Gia đình bảo vệ Môi trường

Nếu mỗi gia đình Việt Nam chúng ta biết “Bảo vệ môi trường” hằng ngày, thì chẳng bao lâu đất nước chúng ta sẽ giảm bớt ô nhiễm môi trường; quê hương chúng ta sẽ là dân tộc văn minh, sạch đẹp.

Cửa tử và cửa tình

Ai chưa từng cảm nghiệm xin hãy cứ đến những khoa phòng chữa trị ung thư hay cái trung tâm ung bướu ở đường Nơ Trang Long sẽ cảm nhận được tình người cao quý. 

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên - năm A

Tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

Giáo hạt Tân Định: Giáo dân đồng hành với mục tử trong sứ mạng truyền giáo (3)

Buổi học kết thúc chương trình tập huấn chương trình đào tạo giáo dân đồng hành với mục tử trong sứ mạng truyền giáo diễn ra lúc 19g30 thứ Bảy, ngày 23-9-2017 tại Gx. Bùi Phát.

Ơn gọi là một chuyến đi

Chuyến đi ơn gọi là những chuỗi dài, những bước đi khác nhau. Có những bước đi trong tăm tối, nghe từng hơi thở rên xiết. Có những bước đi được Chúa đến ủi an, Chúa ủi an bằng nhiều cách.

Hành trình cuộc đời

Hành trình cuộc đời, hành trình đức tin và hành trình thập giá hòa quyện với nhau và làm nên đời sống người Kitô hữu.

Vườn nho Hội Thánh

Đức Giêsu đến thời kêu gọi. Hết mọi người hội đủ sắc dân. Ai nghe tiếng Chúa ân cần. Bắt tay vào việc quyết tâm theo Người

Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Tĩnh huấn lần 3-2017

Buỗi tĩnh huấn với chủ đề “Giáo hạt Tân Sơn Nhì và các giáo điểm truyền giáo” của giáo hạt Tân Sơn Nhì được tổ chức vào lúc 08g30 ngày 22.09.2017, tại giáo xứ Văn Côi.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật 25 thường niên, năm A

Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho mọi người gia nhập vào Nước Trời là Hội Thánh. Dù là dân ngoại vào trễ hay dân Do Thái vào từ ban đầu, đều được hưởng ơn cứu độ như nhau.