Thơ

Chùm thơ SIDA

 Đồng cảm với những “Ađam đương đại” vướng bệnh HIV: “Ađam lạnh và bịnh,  gọi tên Eva và đi trong đêm , đang cần lắm hơi ấm và ánh sáng của Đấng Phục Sinh”.  

Một niềm tin kính sắt son

 “Đức Giêsu bảo Tôma:“Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin” (Ga 20, 27b)

Đấng cứu độ trần gian

 “Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng: Người thật là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4,42)

Giêsu Cứu Độ

 “Các mục đồng hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2, 16)

Nhiệm mầu Thánh ý

Ông Giu-se tốt lành công chính. Đang thời kỳ hạnh phúc đính hôn. Bỗng nhiên tan vỡ tâm hồn. Chưa về chung sống thấy nàng dạ mang.

Đức Vua Thập Giá

Xin thương nhớ đến con, lạy Chúa. Trọn đời con nhận Chúa là Vua. Nước Người muôn thuở vĩnh tồn. Vũ hoàn xưng tụng kính tôn Danh Người.

Kiên trì làm chứng

Các thánh tử đạo đã trung tín đi trọn con đường mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ: đó là từ bỏ ý riêng và chấp nhận mọi sự với tinh thần phó thác.

Kiên trì cầu nguyện

“Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8)

Bài Ca Tạ Ơn

Giêsu Đức Chúa xin xót thương. Chúa thương người bất kể giáo lương. Hãy trình diện cùng hàng tư tế. Tất cả được sạch lúc đi đường

 

Chia sẻ và trao ban

“Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. (Lc 16, 25)