Tôma Nguyễn Văn Khiêm

Năm sinh: 
1934
Năm Linh mục: 
1962
Chức vụ: 
Nguyên Hạt trưởng
Nơi làm việc: 

Nghỉ hưu