Gioan B. Võ Văn Ánh

Năm sinh: 
1939
Năm Linh mục: 
1968