Hạt Thủ Đức

Giáo xứ/Giáo họ Năm TL Địa chỉ LM Chính xứ Từ năm LM Phụ tá Từ năm
Khiết Tâm
Đức Mẹ Vô Nhiễm
1965
1999
15 đường 4, KP.4, P.Bình Chiểu
Quận Thủ Đức
3729 1572
Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang SSS 2012 Phêrô Nguyễn Trung Chánh SSS 2016
Thánh Nguyễn Duy Khang
Thánh Giuse
Giáng Sinh
213 Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông, Thủ Đức
1955
1970
1974
32 đường 25, KP.1, P.Linh Đông
Quận Thủ Đức
3897 1012
3729 5703
Phêrô Lê Hoàng Chương 2015 Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn 2013
Bình Chiểu
Đức Mẹ Mân Côi
1969
1996
50/6 KP.1, P.Bình Chiểu
Quận Thủ Đức
3897 1664
5403 0949
Anrê Trần Minh Thông 2007
Bình Thọ
Thánh. Ignatiô Lôyôla
1970
2000
356/20 Võ Văn Ngân, KP.3, P.Bình Thọ
Quận Thủ Đức
3897 2061
Vinh Sơn Phạm Văn Tính 2012
Châu Bình
Mẫu Tâm
1956
1996
470/17 Tỉnh lộ 43, P.Tam Phú
Quận Thủ Đức
Gioan M Vianney Phạm Mạnh Cương 2009 Anrê Maria Đinh Văn Khương CMC 2014
Fatima Bình Triệu
Đức Mẹ Fatima
1977 58 đường 5, KP.2, P.Hiệp Bình Chánh
Quận Thủ Đức
Gioakim Trần Văn Hương 1999
2007
2016
Hiển Linh
Chúa Hiển Linh
1976
1999
19 đường 5, KP.2, Linh Trung
Quận Thủ Đức
3896 0349
Tôma Vũ Ngọc Tín SJ 2016 Michael Bùi Hà Ngân SJ 2014
Tam Hà
Thánh Tâm
1955
1971
66 đường Tam Hà, P.Tam Phú
Quận Thủ Đức
3896 9322
Đa Minh Hà Duy Dũng 2015 Phaolô M Hoàng Minh Châu SSS 2016
Tam Hải
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
1955
2004
180 Tam Châu, KP.2, P.Tam Bình
Quận Thủ Đức
3729 3119
3897 7941
Vinh Sơn Trần Ngọc Bạch Bích SDB 2015 Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Thiện SDB 2014
Thủ Đức
Đức Mẹ Vô Nhiễm
1879
1931
51 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu
Quận Thủ Đức
3896 0803
Giacôbê Mai Phát Đạt 2009 Phaolô Nguyễn Vũ Thông 2016
Từ Đức
Thánh Giuse
1955
1971
42 đường 4, KP.2, P.Bình Thọ
Quận Thủ Đức
3897 8713
3722 0501
Đa Minh Nguyễn Thế Hoạt 2000
Xuân Hiệp
Mẹ Thiên Chúa
1979 54 đường 5, KP.4, P.Linh Xuân
Quận Thủ Đức
Px. Nguyễn Trung Thành SDB 2015 Phaolô Hồ Trọng Phu SDB 2015