Hạt Tân Định

Giáo xứ/Giáo họ Năm TL Địa chỉ LM Chính xứ Từ năm LM Phụ tá Từ năm
An Phú
Đức Kitô Mục Tử
1962
1998
205/45 Trần Văn Đang, P.11
Quận 3
Giuse Đinh Đức Hậu 2015
Bùi Phát
Chúa Kitô Vua
1955
1966
453/105KC Lê Văn Sỹ, P.12
Quận 3
3843 6376
3931 3220
Giuse Đinh Tất Quý 1998
2009
2016
Công Lý
Đức Mẹ Lên Trời
1999 62/147A Lý Chính Thắng, P.8
Quận 3
3848 3943
Gioan B. Trần Văn Nhủ 2000
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
1963
1952
38 Kỳ Đồng, P.9
Quận 3
3931 1779
3843 7715
Tôma Trần Quốc Hùng CSsR 2015
2015
2011
2015
Mai Khôi
Đức Mẹ Mai Khôi
1975
1998
44 Tú Xương, P.7
Quận 3
3932 5738
3932 0360
Antôn Trần Thanh Long OP 2016 Carôlô Vũ Anh Quốc OP 2016
Tân Định
Thánh Tâm Chúa
1861
1929
289 Hai Bà Trưng, P.8
Quận 3
3829 0093
3829 3088
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng 2016
2015
2016
Thánh Gia
Thánh Gia
1998 18/2 Trần Quý Khoách, Tân Định
Quận 1
3848 3226
Giuse Nguyễn Duy Diễm 2003
Thánh Phaolô 3
Thánh Phaolô
1971
1989
262/14 Lê Văn Sỹ, P.14
Quận 3
3843 6681
3907 1423
Phanxicô X. Nguyễn Ngọc Thu 2002 Vinh Sơn Vũ Đức Toàn 2015
Vườn Xoài
Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thánh Linh
Chúa Thánh Thần hiện xuống
1947
1997
413 Lê Văn Sỹ, P.12
Quận 3
3931 8297
3931 9223
Giuse Trần Thanh Công 2016 2012
Xóm Lách
Thánh Giuse
1999
1950
134/109/18A Lý Chính Thắng, P.7
Quận 3
3848 2900
Đa Minh Trần Đức Công 2003
Thánh Gioan Phaolô II
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
2014 91/10-12 Trần Quang Diệu, P.13
Quận 3
Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng 2014