Hạt Gia Định

Giáo xứ/Giáo họ Năm TL Địa chỉ LM Chính xứ Từ năm LM Phụ tá Từ năm
Bình Lợi
Mẹ Thiên Chúa (1-1)
1960
2000
430 Bình Lợi, P.13
Quận Bình Thạnh
3553 0081
Augustinô Maria Phan Anh Tuấn CMC 2015 Antôn Phan Văn Trịnh CMC 2016
Chính Lộ
Thánh Giuse Thợ
1970
2004
45/4N Điện Biên Phủ, P.15
Quận Bình Thạnh
3898 0820
Phêrô Nguyễn Văn Hành 2012
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Đức Mẹ Vô Nhiễm
1970
1987
4bis Hoàng Hoa Thám, P.7
Quận Bình Thạnh
3841 0210
Giuse Đinh Hoàn Năng 2005 G. Vianney Cái Huy Hoàng CMC 2015
Gia Định
Thánh Tâm
Thánh Mẫu
99 Bùi Đình Tuý, P.12, BT
Thánh Giuse Thợ
107/8 Đinh T. Hoàng, P.3, BT
1897
1945
1973
1970
280 Bùi Hữu Nghĩa, P.2
Quận Bình Thạnh
3841 2184
Giuse Mai Thanh Tùng 2016
2016
2016
Hàng Sanh
Đức Mẹ Lên Trời
1960
1968
76 Bạch Đằng, P.24, B.Thạnh
Quận Bình Thạnh
3899 0282
3511 3898
Giuse M. Phạm Hồng Thái 2009 Phêrô Giuse M. Hà Thiên Trúc 2013
Hiển Linh
Chúa Hiển Linh
1964
1994
5GH Ngô Tất Tố, P.22
Quận Bình Thạnh
3899 3732
Giuse Phạm Sỹ Tùng 2013
Mông Triệu
Đức Mẹ Lên Trời
Nữ Vương Hòa Bình
16 Trường Sa, P.17, BT
1971
1995
1960
78 Nguyễn Cửu Vân, P.17
Quận Bình Thạnh
3514 1166
Giuse Trương Vĩnh Phúc 2001
Phú Hiền
Đức Mẹ Mân Côi
1957
1989
214/57bis Vạn Kiếp, P.3
Quận Bình Thạnh
3843 1167
Phêrô Trịnh Hồng Hải 2013
Thanh Đa
Thánh Giuse
La San Mai Thôn
970 XVNT, P.26, Bình Thạnh

Đức Mẹ Truyền Tin
1963
1990
801/67 XVNT, P.26
Quận Bình Thạnh
3899 2329
3511 5938
Đa Minh Nguyễn Đình Tân 1988 Phanxicô X. Nguyễn Tuấn Anh 2012
Thánh Nguyễn Duy Khang
Thánh Gia Thất
1996
1968
195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17
Quận Bình Thạnh
3899 6681
3514 4152
Giuse Cao Văn Ninh 2013 Bênađô Phạm Văn Vĩnh SDD 2014
Thánh Tịnh
Thánh Lê Bảo Tịnh
1962
2004
47/57 Nguyễn Văn Đậu, P.6
Quận Bình Thạnh
3841 3876
Đa Minh Đinh Công Đức 2014
Thị Nghè
Đức Mẹ Vô Nhiễm
NN Thánh Martinô
153 XVNT, P.17, BT
1888
1952
1876
22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19
Quận Bình Thạnh
(08) 3514 4770
Phêrô Nguyễn Thanh Tùng 2013
2013
2015
Bình Hòa
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Thánh Tâm
269 Nguyễn Văn Đậu, P.11, BT

Thánh Tâm Chúa Giêsu
1949
1999
1975
93/9 Nơ Trang Long, P.11
Quận Bình Thạnh
3843 1861
Gioan B. Lê Quốc Kiệt 2016
Thánh Martinô
3/11
1876 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh
Quận Bình Thạnh
3514 4564
Phêrô Vũ Minh Hùng 2007