Hạt Bình An

Giáo xứ/Giáo họ Năm TL Địa chỉ LM Chính xứ Từ năm LM Phụ tá Từ năm
Bình An
Đức Mẹ Mân Côi
1955
1972
2287 Phạm Thế Hiển, P.6
Quận 8
3981 2896 - 3856 9139
VP: 5430 7300
Giuse Trịnh Văn Viễn 1998
Bình An Thượng
T. Phaolô Trở Lại
1954
1992
2903 Phạm Thế Hiển, P.7
Quận 8
3850 1047
Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quang 2006
2015
2016
Bình Đông
Thánh Tâm Chúa
119 Bến Mễ Cốc, P.15
Quận 8
3875 6579
Giuse Vũ Văn Quyên 2007
Bình Hưng
Đức Mẹ Lên Trời
1963
2001
A24/09, Quốc lộ 50, Ấp 1, Xã Bình Hưng
Huyện Bình Chánh
5430 6008
Phanxicô X. Nguyễn Văn Thanh 2009
Bình Minh
Đức Mẹ Lên Trời
1975
2000
132/69B Bến Bình Đông, P.14
Quận 8
3951 5684
Giuse Nguyễn Đức Trí 2016
Bình Sơn
Truyền Tin
3012 Phạm Thế Hiển, P.7
Quận 8
3981 3006
Giuse Nguyễn Văn Long 2013
Bình Thái
Thánh Phêrô
1955
1970
1755 Phạm Thế Hiển, P.6
Quận 8
3856 9348 - 3981 2827
VP:3981 2052
Giuse Phạm Quốc Tuấn 1999 Giuse Đỗ Thiện Toàn 2015
Bình Thuận
Đức Mẹ HCG
1955
1972
3131 Phạm Thế Hiển, P.7
Quận 8
6260 9559
Giuse Lê Ngọc Đa 2015
Bình Xuyên
Đức Mẹ Vô Nhiễm
1964
1997
68 Dương Bá Trạc, P.2
Quận 8
3851 5939
Phêrô Phạm Văn Long 2010
Chánh Hưng
Thánh Phanxicô Xaviê
1966
1970
45 đường 15, P.4
Quận 8
3850 0751
Phêrô Nguyễn Công Tâm 2009
Hưng Phú
Thánh Giuse
1968
1973
100-102 Bến Nguyễn Duy, P.9
Quận 8
3954 3606
Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc 2016
Mông Triệu
Đức Mẹ Lên Trời
1994
1999
11E Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, Cầu chữ Y, P.3
Quận 8
3851 5871
Giuse Đỗ Quang Khả 2016
Nam Hải
Đức Mẹ Lên Trời
1965
1989
277 Phạm Hùng, P.4
Quận 8
3850 4206
Luca Trần Quang Tung 2005 Giuse Lê Cẩm Tú 2015