Hướng Đạo Công Giáo

Sắp Sẵn
Giới thiệu: 

Nguồn gốc và lịch sử

Phong trào Hướng Đạo (HĐ) do huân tước Baden Powell (B.P) of Gilwell khai sinh năm 1907 tại Anh. Tôn chỉ và phương pháp hướng đạo đặt trên căn bản 3 cuốn sách:
- Sách Sói Con (The Wolf cub’s handbook).
- Hướng đạo cho trẻ em (Scouting for boys).
- Đường thành công (Rovering to success).

Phương pháp giáo dục của B.P đã mau chóng phát triển trên khắp thế giới. Cuộc Họp ban Hướng đạo Thế giới lần I vào năm 1920 tại Olympia, Anh, với 34 quốc gia tham dự.

Đến nay, HĐ có mặt tại 216 nước với 40 triệu hướng đạo sinh.

Hướng đạo Việt Nam

Từ năm 1930, phong trào HĐVN đã có khắp trên ba miền Bắc, Trung, Nam. Năm 1932, HĐ chính thức thành lập ở Đông Dương.

Ngày 7/2/1946 ông Hoàng Minh Giám, Đổng lý Văn phòng Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, duyệt “Quy trình nội lệ” HĐVN.

Ngày 31/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận làm Hội trưởng Danh dự Hội HĐVN. Ngày 9/2/1953, bản Nội lệ lần II được chính quyền đương thời phê duyệt.

Ngày 7/5/1957, HĐVN được tổ chức HĐ Thế Giới công nhận chính thức.

Đến năm 1974, trên khắp miền Nam có 12.432 hướng đạo sinh với 4 ngành: ngành Ấu: từ 7-12 tuổi, ngành Thiếu: từ 11-16 tuổi, ngành Kha: từ 16-18 tuổi, ngành Tráng: từ 17-25 tuổi.

Từ năm 1990 đến nay, các cựu Hướng Đạo Sinh (HĐS) sinh hoạt dưới hình thức các Đơn vị biệt lập, miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, nhất là vùng TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận cũng bắt đầu sinh hoạt dưới nhiều hình thức trong tinh thần tôn trọng luật pháp.

Hướng đạo Công giáo Viêt Nam

1. Lịch sử

- Thời khởi thủy: 1926-1930 phong trào hướng đạo đến Việt Nam lúc khởi thủy do một số giáo sĩ thừa sai trong Hội Thừa Sai Paris (MEP). Năm 1926, đơn vị hướng đạo đầu tiên được tổ chức tại trường trung học Albert Sarraut tại Hà Nội.

- Sau đó: lần lượt một số đơn vị được thành lập ở các xứ đạo do các giáo sĩ người Pháp và được các trưởng người Pháp điều hành.

- Trụ sở: Trụ sở HĐCG đặt tại nhà Chung Hà Nội (1926).

- Từ lúc khởi thủy (1926) đến lúc hội nhập với Hội Hướng Đạo Việt Nam (1930-1932), Hướng Đạo Công Giáo là một thành viên của Hội hướng Đạo Việt Nam.

2. Mục Đích

Quy chế HĐCG được thông qua trong Đại Hội đồng Hướng Đạo Việt Nam và được Đức TGM.Phaolô Nguyễn Văn Bình phê chuẩn ngày 8/1/1965, và HĐCGVN theo đuổi hai mục đích:

- Giáo dục: HĐCGVN áp dụng phương pháp Hướng Đạo để theo đuổi tôn chỉ giáo dục Công Giáo (xác định trong thông điệp Representati in Terra, 31/12/1929).

- Tông đồ: HĐCGVN thực hiện lời hứa hướng đạo và đứng trong tổ chức Công Giáo Tiến hành.
HĐCGVN đứng trong Công Giáo Tiến hành Việt Nam (CGTHVN) với tư cách là một hội đoàn phụ tá và chịu sự điều khiển của Bộ Tổng ủy viên Hội HĐVN.

Đặc điểm phong trào Hướng Đạo

Hướng đạo là phong trào giáo dục thanh thiếu niên đặt căn bản sự tự nguyện, không hoạt động và cổ vũ về mặt chính trị. Hoạt động được mở rộng trên tất cả thanh thiếu niên không phân biêt giai cấp, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch. Mục đích căn bản là giáo dục trẻ trở thành những công dân hữu ích cho tổ quốc.

Phương pháp giáo dục Hướng Đạo

Những phương pháp sau đây được áp dụng:

- Dùng luật và lời hứa để giáo dục.
- Cung ứng nhiều loại sinh hoạt như: trò chơi, cắm trại, thám du…
- Học hỏi qua thực hành.
- Dùng đời sống ngoài trời làm môi trường sinh hoạt.
- Dùng phương pháp hàng đội để huấn luyện trẻ có cơ hội biết lãnh trách nhiệm.
- Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cùng với tình hữu nghị và sự thông cảm quốc tế.
- Đồng phục hướng đạo là phương tiện giáo dục hữu hiệu và đa dụng.

Người phụ trách: Vincent Chu Thanh Bình

Linh mục đồng hành: