Phim

Phim ngắn "Xưng tội"

Xem Video

Album "Theo Bước Chân Chúa"

Xem Video

Sinh hoạt chuyên đề: Xem Phim "Huệ đêm"(11.3.2017)

15g, ngày 11.3.2017 tại TTMV. Xem phim và giao lưu với đạo diễn, diễn viên...

Phân loại rác thải tái chế thành 5 loại

Xem Video

Em và Chúa Giêsu - Bí tích Rửa Tội

Xem Video