Kinh Thánh

Thánh Kinh bằng hình: Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

Khi tạo dựng loài người, Thiên Chúa đã phú ban cho con người một khả năng để hướng về Thiên Chúa và nhận biết Ngài. 

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Hiện Xuống năm A

Tác giả sách Sáng Thế đã dùng hình ảnh Thiên Chúa thổi làn sinh khí vào nắm bụi đất để sáng tạo nên con người giống hình ảnh Ngài

Sứ mạng mỗi người

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 30/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 1,57-66.80
"Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó." (Lc 1,66)

Nghe và thực hành

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 29/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,21-29
"Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá." (Mt 7,24)

Hoa trái

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 28/06/2017 (All day)
Thứ Tư tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,15-20
"Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu." (Mt 7,17)

Trách nhiệm

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 27/06/2017 (All day)
Thứ Ba tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,6.12-14
"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!" (Mt 7,12)

Đừng xét đoán

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 26/06/2017 (All day)
Thứ Hai tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,1-5
"Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét." (Mt 7,1)

Theo Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 25/06/2017 (All day)
Chúa Nhật tuần XII mùa Thường Niên A
Lời Chúa: 
Lc 9,18-24
"Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta." (Lc 9,23)

Lo lắng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 24/06/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,24-34
"Các con chớ lo lắng về ngày mai. Ngày mai sẽ lo cho ngày mai." (Mt 6,34)

Kho tàng ở đâu

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 23/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XI mùa Thường Niên - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lời Chúa: 
Mt 6,19-23
"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó." (Mt 6,21)