Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng

Ngài thấy dân chúng là những con người đang “tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa cho hai người mù được sáng mắt để có thể nhìn thấy.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần I Mùa Vọng

Chúa đến chỉ cho con người con đường về Nước Trời nhưng chỉ những ai chịu đi vào con đường đó mới có thể vào được. Ngài đã mượn một hình ảnh cụ thể để minh họa chân lý Ngài dạy.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm B

Mọi con đường, mọi sự chuẩn bị đều phải hướng đến Đức Giêsu, Đấng thanh tẩy lòng người bằng ơn Thánh Thần, để đón nhận ơn cứu độ. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần I Mùa Vọng

Ngài vẫn còn đến với con người, ban cho con người bánh làm thỏa mãn vĩnh viễn sự đói khát của linh hồn và sức mạnh để chúng ta có thể đi trọn những ngày của đời sống.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng


"Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế"(Mt 8,10) Chúng ta vừa bước vào Mùa Vọng. Mùa Vọng là mùa mong chờ, mong chờ Chúa đến trong thế gian và đến trong mỗi tâm hồn chúng ta.

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm B

Tỉnh thức là gì? Chữ “tỉnh” là tỉnh táo, chữ “thức” là nhận biết phân biệt. Như vậy khi gặp bất cứ việc gì trong cuộc sống, người tỉnh thức là người biết tỉnh táo nhận định cho chính xác, hiểu thật rõ ràng rồi mới đi đến quyết định hành động.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Mùa Vọng là thời kỳ các tín hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng Sinh. Đồng thời, cũng là thời kỳ Hội Thánh hướng lòng trí các tín hữu trông đợi Đấng Cứu Thế sẽ đến lần thứ hai. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm B (video)

 Mùa Vọng nào cũng được kết thúc bằng lễ Giáng Sinh. Giáo Hội đặt ra Mùa Vọng trước lễ Giáng Sinh không đơn thuần chỉ là nhắc lại một việc của quá khứ. Vâng! Không phải đơn giản như vậy. 

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Kitô Vua Vũ Trụ

Chúa phán: “Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi đã không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,45).