Suy Niệm Lời Chúa

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 16 thường niên A

Trong cuộc sống, chúng ta thắc mắc hoặc được nghe những lời chất vấn của nhiều người chung quanh như: “Tại sao Thiên Chúa lại để cho kẻ dữ tồn tại và sống lẫn lộn với người lành?”

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 16 thường niên A

Nước trời có một nguồn gốc rất khiêm tốn, bắt đầu từ chính Chúa Giêsu mà cuộc đời của Chúa Giêsu xét về phương diện trần thế thì quả thật chẳng có gì đáng giá và hấp dẫn...

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 15 thường niên, năm A

 Mỗi người chúng ta là đất. Hạt giống là lời Chúa trong Thánh Kinh. Tùy vào thái độ của mỗi người nghe, chân thành đón nhận hay lười biếng khước từ, mà Lời Chúa sẽ phát sinh những hoa trái hiệu quả khác nhau.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 15 thường niên A (+video)

Muốn đạt tới Nước Trời nhưng với một giá rẻ mạt. Đức Phaolô VI gọi lối giữ đạo đó là một thứ "Kitô giáo không Thập giá”. Trường hợp người thanh niên giầu có trong Tin Mừng Mathêu là một thí dụ.

Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật 15 TN A

Chúa đã đến và gieo giữa lòng thế giới Lời Hằng Sống của Ngài. Nhưng có phải là Lời của Chúa lúc nào cũng đem lại kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước hay không? 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 14 thường niên A

Đức Giê-su ngợi khen Chúa Cha vì đã tỏ mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Người hứa sẽ mặc khải về Chúa Cha và ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Người.

Phục vụ

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 31/07/2017 (All day)
Thứ Hai tuần XVII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 20,20-28
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28)

Kiên trì cầu xin

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 30/07/2017 (All day)
Chúa Nhật tuần XVII mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
Lc 11,1-13
"Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho." (Lc 11,9-10)

Kiên nhẫn

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 29/07/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,24-30
"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt." (Mt 13,30)

Tôi đã trông thấy Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 28/07/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Ga 20,1-2.11-18
Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa," và bà kể lại những điều Người đã nói với bà (Ga 20,18)