Kinh Thánh

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm B

Hãy bạt đi thói kiêu căng tự mãn. Hãy bạt đi tính tự ái ngang ngạnh. Hãy lấp đi những hố sâu tham lam, chia rẽ, bất hoà. Hãy lấp đi những hố sâu đam mê, dục vọng. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng

Ngài thấy dân chúng là những con người đang “tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa cho hai người mù được sáng mắt để có thể nhìn thấy.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần I Mùa Vọng

Chúa đến chỉ cho con người con đường về Nước Trời nhưng chỉ những ai chịu đi vào con đường đó mới có thể vào được. Ngài đã mượn một hình ảnh cụ thể để minh họa chân lý Ngài dạy.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm B

Mọi con đường, mọi sự chuẩn bị đều phải hướng đến Đức Giêsu, Đấng thanh tẩy lòng người bằng ơn Thánh Thần, để đón nhận ơn cứu độ. 

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Vọng năm B

Mỗi mùa Vọng, Gio-an Tẩy Giả đến hẹn lại lên. Mùa Vọng là mùa đợi chờ Đức Giê-su đến lần thứ hai. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng


"Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế"(Mt 8,10) Chúng ta vừa bước vào Mùa Vọng. Mùa Vọng là mùa mong chờ, mong chờ Chúa đến trong thế gian và đến trong mỗi tâm hồn chúng ta.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Mùa Vọng là thời kỳ các tín hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng Sinh. Đồng thời, cũng là thời kỳ Hội Thánh hướng lòng trí các tín hữu trông đợi Đấng Cứu Thế sẽ đến lần thứ hai. 

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật I Mùa Vọng năm B

Truyện cổ Hy Lạp có kể chuyện người Hy Lạp, để chiếm thành Troa, dùng kế dâng cho vua thành ấy một con ngựa gỗ khổng lồ. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm B (video)

 Mùa Vọng nào cũng được kết thúc bằng lễ Giáng Sinh. Giáo Hội đặt ra Mùa Vọng trước lễ Giáng Sinh không đơn thuần chỉ là nhắc lại một việc của quá khứ. Vâng! Không phải đơn giản như vậy.