Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật tuần 5 thường niên, năm B

Tất cả các tôn giáo đều chú trọng đến sự cầu nguyện. Tuy cách thức có khác nhau nhưng tất cả mọi người dù theo tôn giáo nào đi nữa thì họ cũng phải biết cầu nguyện. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật tuần 5 thường niên, năm B

Tin mừng ghi: Ra khỏi Hội đường Chúa Giêsu vào nhà ông Simon. Bà nhạc của ông đang bị sốt. Chúa Giêsu đến bên giường cầm tay bà để chữa bà khỏi bệnh. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần 4 thường niên

Những người ở Nazareth đã có thái độ không những không tin mà còn tỏ ra thách thức đối với Chúa nên Chúa đã không làm được phép lạ nào. Một sự thiệt thòi không đáng xảy ra nhưng nó đã xảy ra vì sự suy nghĩ hẹp hòi của họ.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần 4 TNB

Việc đến và xin Giêsu người Nazareth giúp mình là một nỗ lực có ý thức về sự hạ mình mà ông chủ nhà hội này phải làm. Thật chẳng ai muốn mắc nợ người khác cả.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai tuần 4 thường niên

Việc Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám tại Gerasa hôm nay là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ngài với thế giới dân ngoại. Ngay tức khắc, sức mạnh của sự dữ đã ngăn chặn Chúa lại: “Chuyện tôi can gì đến ông".

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật tuần 4 thường niên, năm B

Tin Mừng thánh Marco hôm nay cho mọi người thấy, Chúa xuất hiện như một đấng đầy uy quyền. Cha nhớ trước đây đã có lần ông Moise tiên báo về Chúa như thế này: “Từ giữa anh em, Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ để giúp anh em”.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần III Thường Niên B

Chúa Giêsu chọn môn đệ là những người chài lưới ít học, những người bạn thường đồng bàn với Ngài lại là những người tội lỗi thu thuế. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 thường niên, năm B

Người là ai mà thấy được tư tưởng, đọc được tâm hồn sâu kín của chúng tôi bằng ánh mắt yêu thương, thông suốt...như muốn nói rằng: "Ta chẳng muốn gì ngoài bản thân của con"

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần III Thường Niên B

Ngọn đèn mà Chúa Giêsu nói ở đây có thể ám chỉ Tin Mừng của Ngài, và cũng có thể ám chỉ chính Con Người của Ngài. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần III Thường Niên B

Qua dụ ngôn người gieo giống hôm hay, Chúa muốn khuyến cáo mọi người: không phải chỉ nghe thôi là đủ, mà còn phải "nghe và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả" nữa.