Hội Mân Côi

Hội Mân Côi mừng bổn mạng

Chiều thứ Ba, ngày 7/10/2014, Lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Hội Mân Côi Sài Gòn, cha Tổng Linh hướng GB Võ Văn Ánh đã dâng Thánh lễ mừng bổn mạng Hội, tại nhà thờ Tân Định.