Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Giáo xứ Tân Quy: Sự hình thành và phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Tiền thân là hội Gia đình Phạt tạ được thành lập từ năm 1952, đến ngày 21.102011 đổi tên thành hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu xứ đoàn Tân Quy với 210 đoàn viên.

Giáo hạt Phú Thọ: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm thực thi bác ái

Lúc 06g00 sáng thứ Bảy, ngày 22.04.2017, BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu cùng quý ân nhân giáo hạt Phú Thọ đã tổ chức thực thi bác tại Thủ Đức.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Gò Vấp: Mừng bổn mạng

“Thiên Chúa luôn yêu thương con người”. Đó là lời trích trong bài giảng của cha Giuse Phạm Công Trường – chính xứ giáo xứ Bến Hải, Linh hướng của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm  hạt Gò Vấp, trong Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. 

Giáo xứ Trung Mỹ Tây: Quá trình phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Gia đình Phạt Tạ giáo xứ Trung Mỹ Tây được thành lập ngày 07.01.2011 với 33 đoàn viên, do linh mục Giuse Nguyễn Đức Trí là linh hướng tiên khởi.

Giáo xứ Bùi Phát: Đoàn GĐPTTT thăm làng phong

“Chúa thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. Lời Chúa trên đây được Linh mục chánh xứ chia sẻ trong Thánh lễ tạ ơn tại Gx. Phú Phong.

Giáo xứ Tân Mỹ: Lược sử hội GĐPTTT Chúa Giêsu

Được thành lập từ năm 2014 với 62 đoàn viên, đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm xứ đoàn Tân Mỹ rất năng nổ tham gia mọi sinh hoạt trong giáo xứ và thực thi bác ái,

Giáo xứ Tân Đông: Lược sử hội GĐPTTT Chúa Giêsu

Được thành lập từ tháng 06.4.2008 với 69 đoàn viên, các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm xứ đoàn Tân Đông rất năng nổ trong công tác bác ái, tham gia mọi sinh hoạt trong giáo xứ.

Nội san Lửa Mến tháng 01.2017

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.