Trả lời những thắc mắc về việc thành lập văn phòng hướng đạo sinh Công giáo Giáo phận Sài Gòn

TRẢ LỜI NHỮNG THẮC MẮC
VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO SINH CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN SÀI GÒN

1- Nguyên nhân thành lập Văn Phòng Hướng Đạo Sinh Công Giáo/Giáo Phận Sài Gòn:

Trải qua hơn 30 năm, nhiều thanh thiếu niên Công giáo muốn theo đuổi Phong trào Hướng đạo

Nhưng không có linh mục, tu sĩ nâng đở dẫn dắt các em về đời sống đạo như giáo lý, thánh lễ, nếp sống... Nên một số linh mục và huynh trưởng là người Công giáo đã nghĩ đến việc quy tụ các em lại và dẫn dắt chúng theo quy chế HĐCGVN

Các cha cựu Tuyên úy, các huynh trưởng Công giáo đã họp lại và xin phép Giáo quyền để thực hiện việc này

Đức Hồng Y qua cha Đại diện Đức Giám mục GB. Võ Văn Ánh đã chấp thuận việc làm này và để điều hành công việc trên các cha và các huynh trưởng đã cử ra một Ban Điều hành của Văn phòng Trụ sở của VPHĐSCG/GPSG được đặt tại Giáo Xứ Tân Định ( văn thư Thành lập VP ngày 07/11/2006 đính kèm)

2- Tính hợp pháp của VPHĐSCG/GPSG:

Văn phòng Hướng Đạo Sinh Công Giáo /Giáo Phận Sài Gòn chỉ phục vụ cho các em HĐSCG

Theo quy chế HĐCGVN đã được Đức Tổng Giám Mục Phaolo Nguyễn Văn Bình ký chấp thuận cho thi hành ngày 08/01/1965

Tổ chức HĐSCG đã được Đấng Bản Quyền chấp thuận bằng văn thư và đã được nhận vào gia đình Giáo phận để sinh hoạt như các hội Đoàn Công giáo khác trong Giáo phận TP.HCM
Cha cựu Tổng Tuyên úy Nicola Maria Đinh Quang Điện trong văn thư gởi Đức Giám Mục Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN ngày 16 tháng 09 năm 2008 đã tường trình về VPHĐSCG/GPSG như sau:

“Tuy nhiên cho tới nay chỉ có Giáo phận TP.HCM đã tổ chức được Văn phòng Đại Diện Hướng Đạo Sinh Công Giáo /Giáo Phận Sài gòn (đặt tại Giáo Xứ Tân Định) dưới sự điều hành của Linh mục Inhaxio Nguyễn Thới Hòa, Nguyên Phó Tổng Linh Hướng đặc trách Linh hướng Tổng Giáo Phận Saigon” cũng như trong thư gởi các cha Tuyên úy vào ngày 20 tháng 12 năm 2009 Ngài đã có ghi nhận “Hiện nay Tổng Giáo phận TP. HCM đã đi đầu tổ chức và sinh hoạt hữu hiệu” (văn thư đính kèm)

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2010

Thay mặt Văn phòng Hướng Đạo Sinh Công Giáo /Giáo Phận Sài Gòn

 

Linh mục Linh hướng Văn Phòng
Inhaxio Nguyễn Thới Hòa

Linh mục Phó Linh hướng Văn Phòng
Vinh Sơn Trần Hòa

 

 

 

File gửi kèm: