Radio Veritas - Chương trình Việt ngữ

Trình bày: 
Ban Việt ngữ Đài Veritas Asia

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

CHƯƠNG TRÌNH RADIO VERITAS ASIA HẰNG NGÀY

CHƯƠNG TRÌNH RADIO VERITAS ASIA 24 GIỜ

Nguồn: Radio Veritas Asia

Chương Trình Phát Thanh Tiếng Việt|
Trực Tiếp 24 giờ liên tục suốt ngày
Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Radio Veritas Asia

(Chương trình có thể thay đổi tuỳ theo đài)

Chương Trình

Giờ Việt Nam

Giờ UTC

 Lẽ Sống07:00 - 07:3000:00 - 00:30
 Nói Với Giới Trẻ07:30 - 08:3000:30 - 01:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Song Ngắn08:30 - 09:3001:30 - 02:30

 Lời Chúa Chúa Nhật

09:30 - 10:00

02:30 - 03:00

 Tin Tức Thời Sự10:00 - 10:3003:00 - 03:30
 Chuyện Tử Tế10:30 - 11:0003:30 - 04:00
 Phút Cầu Nguyện11:00 - 12:0004:00 - 05:00
 Kinh Truyền Tin, Câu Chuyện Gia Ðình12:00 - 13:0005:00 - 06:00
 Thánh Ca13:00 - 14:0006:00 - 07:00
 Suy Niệm Lời Chúa14:00 - 15:0007:00 - 08:00

 Giờ Lòng Chúa Thương Xót, Kinh Mân Côi

15:00 - 16:00

08:00 - 09:00

 Phút Cầu Nguyện16:00 - 17:0009:00 - 10:00
 Học Hỏi Kinh Thánh17:00 - 17:3010:00 - 10:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn17:30 - 18:3010:30 - 11:30
 Ðạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới18:30 - 19:3011:30 - 12:30
 Chuyện Tử Tế19:30 - 20:0012:30 - 13:00
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn20:00 - 20:3013:00 - 13:30

 Lẽ Sống

20:30 - 21:00

13:30 - 14:00

 Nói Với Giới Trẻ21:00 - 22:0014:00 - 15:00
 Phút Cầu Nguyện22:00 - 23:0015:00 - 16:00
 Lời Chúa Chúa Nhật23:00 -23:3016:00 - 16:30
 Học Hỏi Kinh Thánh23:30 - 00:0016:30 - 17:00
 Thánh Ca00:00 - 01:0017:00 - 18:00
 Thánh Ca01:00 - 02:0018:00 - 19:00

 Giờ Lòng Chúa Thương Xót, Kinh Mân Côi

02:00 - 03:00

19:00 - 20:00

 Suy Niệm Lời Chúa03:00 - 04:0020:00 - 21:00
 Ðạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới04:00 - 05:0021:00 - 22:00
 Kinh Truyền Tin, Câu Chuyện Gia Ðình05:00 - 06:0022:00 - 23:00
 Kinh Mân Côi06:00 - 06:3023:00 - 23:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn06:30 - 07:0023:30 - 00:00